مشاوره حقوقی و امور قراردادها
موسسه حقوقی دادگران نور عدالت تبریز در حوزه های مختلف تجاری و بازرگانی، حوزه های مختلف صنعتی، مالیاتی، بیمه، امور بانکی و .... خدمات حقوقی خاصی را تحت عنوان مشاوره حقوقی و امور قراردادها به وسیله کارشناسان خود ارائه می کند.